Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Fra Ingenieur Obel var modtaget Forslag til en Forbindelsesbro mellem Søndergade og St. Clemenstorv. Lignende Forslag var ogsaa modtaget fra Architekt Langeland-Matiesen. Byraadet besluttede, af...]

Arkivskaber
Datering
1872
Arkiv ID
000187350
Journalnr.
37-1872
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18720222_22.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18720322_34.pdf", "start_page": "3"}]
Beskrivelse
Abstrakt
Fra Ingenieur Obel var modtaget Forslag til en Forbindelsesbro mellem Søndergade og St. Clemenstorv. Lignende Forslag var ogsaa modtaget fra Architekt Langeland-Matiesen. Byraadet besluttede, af Hensyn til de med Projektets Udførelse forbundne betydelige Bekostninger, foreløbig at stille Sagen i bero. De fra Architekt Mathiesen modtagne Planer vedtog man kun at beholde under Forudsætning af, at ...
Serie
Samlingstags
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download