Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[I Anledning af, at Stiftprovstembedet her i Byen vil blive ledigt ved Stiftsprovst Boesens forestaaende Afgang, havde Overretssagfører Kjer i forrige Møde ønsket det Spørgsmaal behandlet, hvad der...]

Arkivskaber
Datering
1877 ~ 1886
Arkiv ID
000188114
Journalnr.
40-1877
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18770215_20.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18770222_21.pdf", "start_page": "2"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18770308_25.pdf", "start_page": "2"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18770405_31.pdf", "start_page": "2"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18770412_34.pdf", "start_page": "2"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18770503_36.pdf", "start_page": "2"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18770517_38.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18770705_54.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18771004_70.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18780404_41.pdf", "start_page": "2"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18780411_58.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18780808_91.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18800617_68.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18810825_102.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18830726_85.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18841204_151.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18860401_52.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18860805_99.pdf", "start_page": "1"}]
Beskrivelse
Abstrakt
I Anledning af, at Stiftprovstembedet her i Byen vil blive ledigt ved Stiftsprovst Boesens forestaaende Afgang, havde Overretssagfører Kjer i forrige Møde ønsket det Spørgsmaal behandlet, hvad der fra Byraadets Side maatte være at foretage. Det blev nu vedtaget i næste Møde at underskrive en Indstilling til Biskoppen om, at der ved Embedets Besættelse maa blive taget Forbehold om, at Eftermanden ...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Organisationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download