Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Fra Bygningsinspektør Springborg og SmedJ. M. Chr. Larsen forelaa Andragende om Tilladelse til at anbringe en Telefonledning her i Byen m. v. Det er saa lydende: "For at delagtiggjøre Aarhus By i...]

Arkivskaber
Datering
1882 ~ 1883
Arkiv ID
000189016
Journalnr.
220-1882
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18820921_104.pdf", "start_page": "3"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18821019_117.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18830201_22.pdf", "start_page": "4"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18830208_26.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18830308_36.pdf", "start_page": "2"}]
Beskrivelse
Abstrakt
Fra Bygningsinspektør Springborg og SmedJ. M. Chr. Larsen forelaa Andragende om Tilladelse til at anbringe en Telefonledning her i Byen m. v. Det er saa lydende: "For at delagtiggjøre Aarhus By i det Gode, som en telefonisk Forbindelse mellem Avtoriteterne, Banegaarden, Dampskibsexpeditionerne, Børsen, Bankerne, de større Handlende, Fabrikanter og Haandværkere, Ris Skov og Landliggerne er, agte v...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download