Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Efter derom fremsat Forslag bemyndigedes Formanden til personlig at indlede Forhandlinger med Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet om Kjøb af den Aarhus Bispestol tilhørende Lod,...]

Arkivskaber
Datering
1888 ~ 1889
Arkiv ID
000190343
Journalnr.
197-1888
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18880517_94.pdf", "start_page": "19"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18880607_112.pdf", "start_page": "8"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18880913_182.pdf", "start_page": "3"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18890314_80.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18890606_117.pdf", "start_page": "3"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18890725_139.pdf", "start_page": "3"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18890829_162.pdf", "start_page": "7"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18891017_205.pdf", "start_page": "3"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18891121_228.pdf", "start_page": "2"}]
Beskrivelse
Abstrakt
Efter derom fremsat Forslag bemyndigedes Formanden til personlig at indlede Forhandlinger med Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet om Kjøb af den Aarhus Bispestol tilhørende Lod, Matr.-Nr. 1291 af Bygrunden, beliggende i Vesterallé. (Se Mødet den 7de Juni). Efter af Formanden mundtlig´havde meddelt Beretning om Udfaldet af den af ham i Henhold til den i forrige Møde meddelte Bemyndigel...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Organisationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download