Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Efter derom af Udvalget for Sygehuset fremsat Forslag blev samme bemyndiget til at indlede Underhandlinger med Arkitekt Arbo om Tilvejebringelse af Planer og Overslag m. m. til det paatænkte ny...]

Arkivskaber
Datering
1889 ~ 1890
Arkiv ID
000190821
Journalnr.
464-1889
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18891205_236.pdf", "start_page": "14"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18891219_249.pdf", "start_page": "8"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18900424_89.pdf", "start_page": "4"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18900508_99.pdf", "start_page": "3"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18900522_106.pdf", "start_page": "2"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18900619_130.pdf", "start_page": "2"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18900821_143.pdf", "start_page": "4"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18900828_155.pdf", "start_page": "5"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18900925_176.pdf", "start_page": "2"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18901009_184.pdf", "start_page": "2"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18901113_217.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18901211_230.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18901218_235.pdf", "start_page": "3"}]
Beskrivelse
Abstrakt
Efter derom af Udvalget for Sygehuset fremsat Forslag blev samme bemyndiget til at indlede Underhandlinger med Arkitekt Arbo om Tilvejebringelse af Planer og Overslag m. m. til det paatænkte ny Sygehus her i Byen. (Se næste Møde.) Efter Indstilling af Udvalget for Sygehuset, se forrige Møde, antog Byraadet Arkitekt Arbo til at levere Planer, Tegninger og Overslag til det ny Sygehus og føre Tilsy...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Organisationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download