Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[I Anledning af et af Ørum indsendt Forslag til Omordning af Medlemmernes Pladser i Byraadssalen besluttede man at lade Væggen mellem denne Sal og Forværelset borttage, for i dette at indrette...]

Arkivskaber
Datering
1869
Arkiv ID
000191159
Journalnr.
41-1869
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18690407_26.pdf", "start_page": "2"}]
Beskrivelse
Abstrakt
I Anledning af et af Ørum indsendt Forslag til Omordning af Medlemmernes Pladser i Byraadssalen besluttede man at lade Væggen mellem denne Sal og Forværelset borttage, for i dette at indrette Pladser for Tilhørere. Ørum anmodedes derhos om paa Basis af det saaledes Vedtagne at udarbeide et nyt Forslag.
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download