[Nøddebo Præstegård (1942/43)]

Arkivskaber
Materialetype
Datering
1942-12-05
Kurator
Arkiv ID
000192111
Beskrivelse
Abstrakt
Nøddebo Præstegård (1942/43)
Ophavsret
I offentlig eje. Copyright er afsagt
Materialet er frigivet af alle ophavsretsholdere til offentlig eje. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Relationer
Organisationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download