Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[I Mødet den 5te d. M. fremsatte Udvalget for Havnevæsenet mundtligt Forslag om, at man skulde indgaa til Indenrigsministeriet med Andragende om dettes Samtykke til, at Havnen for en Kjøbesum af...]

Arkivskaber
Datering
1891
Arkiv ID
000194744
Journalnr.
102-1891
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18910320_72.pdf", "start_page": "5"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18910625_120.pdf", "start_page": "9"}]
Beskrivelse
Abstrakt
I Mødet den 5te d. M. fremsatte Udvalget for Havnevæsenet mundtligt Forslag om, at man skulde indgaa til Indenrigsministeriet med Andragende om dettes Samtykke til, at Havnen for en Kjøbesum af 18,000 Kr. maatte erhverve den Mægler C. v. d. Hude tilhørende Ejendom, Matr.-Nr. 835 af Aarhus Bygrund, for efter at de paa samme Grund, for efter at de paa samme staaende Bygninger ere blevne nedbrudte a...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download