Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[fra Overtoldinspektoratet for Nørrejylland indkom der i mødet den 11te f. M. følgende skrivelse af 5te f. M. "Som det ærede Byraad bekjendt, har der alt i flere Aar været projekteret opførelse af...]

Arkivskaber
Datering
1892 ~ 1898
Arkiv ID
000195110
Journalnr.
57-1892
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18920303_58.pdf", "start_page": "8"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18920407_90.pdf", "start_page": "3"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18920915_168.pdf", "start_page": "2"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18921124_215.pdf", "start_page": "3"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18930126_24.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18931116_243.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18980203_37.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18981215_365.pdf", "start_page": "1"}]
Beskrivelse
Abstrakt
fra Overtoldinspektoratet for Nørrejylland indkom der i mødet den 11te f. M. følgende skrivelse af 5te f. M. "Som det ærede Byraad bekjendt, har der alt i flere Aar været projekteret opførelse af en ny Toldkammerbygning i Aarhus, og senest er der ved Planernes udfærdigelse som grund, hvorpaa en saadan bygning vilde være at opføre, tænkt andvent et trekantet areal af havnepladsen tæt nord for den ...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download