Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Efter Indstilling af Gasværksudvalget i Skrivelse af 16de d. M. vedtoges det for Kommunens Regning at anbringe 2 offentlige Gadelygter i den imellem Revet og Havnegade over Mægler v. d. Hudes...]

Arkivskaber
Datering
1893
Arkiv ID
000195377
Journalnr.
414-1893
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18931221_271.pdf", "start_page": "17"}]
Beskrivelse
Abstrakt
Efter Indstilling af Gasværksudvalget i Skrivelse af 16de d. M. vedtoges det for Kommunens Regning at anbringe 2 offentlige Gadelygter i den imellem Revet og Havnegade over Mægler v. d. Hudes tidligere Ejendom anbragte Forbindelsesgade. Et i Forbindelse hermed forelagt Spørgsmaal om hvem - om kommunen eller havnen - der bør udrede Omkostningerne ved Gasbelysningen paa Molen langs den Trekant, hv...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download