Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[I Mødet for lukkede Døre den 7de November 1895 blev der efter Forslag af Overretssagfører Kjer indledet en Forhandling om Betimeligheden af at søge Kommunens Grænse udvidet imod Syd ved Indløb af...]

Arkivskaber
Datering
1896
Arkiv ID
000196049
Journalnr.
382-1895
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18960423_109.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18960430_117.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18960910_228.pdf", "start_page": "1"}]
Beskrivelse
Abstrakt
I Mødet for lukkede Døre den 7de November 1895 blev der efter Forslag af Overretssagfører Kjer indledet en Forhandling om Betimeligheden af at søge Kommunens Grænse udvidet imod Syd ved Indløb af den nærmere Del af de til Hovedgaarden Marselisborg hørende Marker og Indlemmelse af det købte under Aarhus Kommune. Man slutttede Forhandlingerne med at anmode Forslagsstileren om underhaanden hos Ejere...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download