Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[I mødet den 26de Marts indkom der fra Sparekassedirektør M. R. Koppel m. fl. et Andragende af 23de f. M., hvori det meddelte, at der efter Indbydelse af en Komité, dertraadte sammen i Januar d. A....]

Arkivskaber
Datering
1896 ~ 1898
Arkiv ID
000196545
Journalnr.
141-1896
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18960903_216.pdf", "start_page": "2"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18970318_93.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18971125_301.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18971202_310.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18980127_25.pdf", "start_page": "1"}]
Beskrivelse
Abstrakt
I mødet den 26de Marts indkom der fra Sparekassedirektør M. R. Koppel m. fl. et Andragende af 23de f. M., hvori det meddelte, at der efter Indbydelse af en Komité, dertraadte sammen i Januar d. A. for at arbejde hen til Tilvejebringelsen af et nyt Theater her i Byen, den 15de f. M. afholdtes et Møde paa Raadhuset af henved 60 dertil indbudte Personer, paa hvilket Møde Spørgsmaalet om Tilvejebring...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download