Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[Fra Amtet var der under 16de d. M. modtaget en Kommunikation af Indenrigsministeriets Skrivelse af 14de d. M. saalydende: "I det med Amtets paategnede Erklæring af 17de August d. A. modtagne...]

Arkivskaber
Datering
1896 ~ 1898
Arkiv ID
000197121
Journalnr.
209-1898
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18961022_266.pdf", "start_page": "1"}, {"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18980602_183.pdf", "start_page": "3"}]
Beskrivelse
Abstrakt
Fra Amtet var der under 16de d. M. modtaget en Kommunikation af Indenrigsministeriets Skrivelse af 14de d. M. saalydende: "I det med Amtets paategnede Erklæring af 17de August d. A. modtagne Andragende har Aarhus Byraad meddelt, at den Købesum, som Kommunen vil have at udrede for den af samme med Ministeriets Tilladelse af 30te Maj d. A. erhvervede Ejendom "Marselisborg" i Viby Sogn, i Henhold ...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download