Klik på billedet for at hente pdf-dokumentet.

[I skrivelse af 10de d. M. havede Udvalget for Marselisborg under henvisning til, at kontrakten med den nuværende Forpagter af Marselisborg udløbe den 1ste Maj 1900, foreslaaet, at der optoges...]

Arkivskaber
Datering
1899
Arkiv ID
000197310
Journalnr.
202-1899
[{"href": "https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/18990518_213.pdf", "start_page": "5"}]
Beskrivelse
Abstrakt
I skrivelse af 10de d. M. havede Udvalget for Marselisborg under henvisning til, at kontrakten med den nuværende Forpagter af Marselisborg udløbe den 1ste Maj 1900, foreslaaet, at der optoges forhandling om de fremtidige forpagtningsforhold paa Marselisborg, idet Udvalget derhos havde ytret, at det ansaa det rettest at uddybe de yderst liggende jorder, ca. 350 Tdr. Land, samlet paa 7, mulig paa 1...
Serie
Ophavsret
I offentlig eje. Ikke ophavsretsværdigt
Materialet har ikke værkshøjde og er derfor ikke beskyttet af ophavsret. Der er dermed heller ingen ophavsretslige begrænsninger på gengivelse og publicering af dette materiale.
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download