Prøvetog i Mundelstrup

Materialetype
Datering
1907-03-22
Arkiv ID
000198894
Beskrivelse
Titel
Prøvetog i Mundelstrup
Abstrakt
Lokomotiv nr. "63" med 6 vogne holder ved stationen. På billedet ses stationsforstander Glandt, au. Ravn, elev Sønder, værkmester Jensen, maskinarbejder Schou, togfører (nr. 103) Petersen
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Beskrivelsesdata
Belysningsforhold
Solskin
Klokkeslet
09.55
Eksponeringstid
1/25s
Blender
22
Relationer
Steder
Organisationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download