Prøvetog i Mundelstrup

Materialetype
Datering
1907-04-16
Arkiv ID
000198901
Beskrivelse
Titel
Prøvetog i Mundelstrup
Abstrakt
Lokomotiv nr."143" m fl. og jernbanepersonale opstillet ved stationen, Mundelstrup Station. Værkstedsbestyrer Fristrup, Maskiningeniør Rasmussen, Værkmester N. Hansen, Værkmester Jensen, Lokomotivfører I. M. Jensen, Lokomotivfører Sørensen, Snedker Svane, Snedker Hansen, Maskinarbejder 452 Christensen, Maskinarbejder Kunst, Maskinarbejder Jensen,
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Beskrivelsesdata
Belysningsforhold
Solskin
Blender
22
Eksponeringstid
1/2s
Klokkeslet
09.55
Relationer
Organisationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download