Bjørnstjerne Bjørnsons ligfærd, ligvognen foran banegården

Materialetype
Datering
1910-04-30
Arkiv ID
000198975
Beskrivelse
Titel
Bjørnstjerne Bjørnsons ligfærd, ligvognen foran banegården
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Beskrivelsesdata
Belysningsforhold
Let skyet
Klokkeslet
11.53
Eksponeringstid
1/50s
Blender
16
Relationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download