En R-maskine fra Aarhus Banegård

Materialetype
Datering
1912 ~ 1914
Arkiv ID
000199057
Beskrivelse
Titel
En R-maskine fra Aarhus Banegård
Abstrakt
Lokomotiv nr. 938. Bygget på fabrikken A. Borsig GmbH, Berlin-Tegel, 1913. Den gamle banegårdsbygning (nummer 2 på stedet) fra 1884 i baggrunden.
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Beskrivelsesdata
Belysningsforhold
Sol (dis)
Eksponeringstid
1/5s
Blender
11
Relationer
Organisationer
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download