Baghus med dueslag og sidebygning i Vestergade 58

Arkivskaber
Kreativt ophav
Datering
2015-08-05
Arkiv ID
000202021
Beskrivelse
Overskrift
Baghus med dueslag og sidebygning i Vestergade 58
Abstrakt
Ejendommen fremtræder som en firelænget gård, og fredningen omfatter forhuset, med port til gården, de to sidebygninger og baghuset med 16-duers dueslag og port til 2. baggård. Bygningernes historik er noget usikker, men i 1685 omtales en større gård på grunden af hvilken der vistnok ikke findes meget af mere. Forhuset er formodentlig opført o. 1700 for købmand Peder Rasmussen Brandstrup. Den østlige del blev først tilføjet gården i 1800. Baghuset stod sikkert i sin nuværende længde i 1761. Købmand og rådmand Jens Poulsen Hald (1787-1849) overtog gården i 1816 og skabte forbindelse mellem sine øvrige ejendomme; Vestergade 60 og Vesterport 8. Købmand N.E.M. Kaspersen fik i 1873 foretaget en større ombygning af forhuset, i 1899 ombyggede købmand Hans Agerschou forhusets forretningssareal med store butiksruder og nye døre. I 1972 raserede en brand en stor del af baghuset. Møbelfabrikant E. Bech Pedersen købte gården i 1974 og fik gennemført en større restaurering af hele ejendommen. I dag anvendes bygningerne til mange forskellige former for erhverv. Her ses størstedelen af baghuset med dueslaget samt nordligste del af den østre sidebygning. Helt til venstre er porten til næste baggård.
Relationer
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download