Demonstration for højere studiestøtte

Materialetype
Datering
1986-12-04 ~ 1986-11-04
Arkiv ID
000240636
Beskrivelse
Overskrift
Demonstration for højere studiestøtte
Abstrakt
Medlemmer af Venstresocialisternes Ungdom, VSU, i en stille demonstation i december 1986 med en tom julesæk for en højere studiestøtte.
Deskriptiv note
Der findes i alt ca. 35 negativer i denne billedserie.
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Beskrivelsesdata
emnetal
670
Relationer
Begivenheder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download