Livet på Strøget i Aarhus

Datering
1968
Arkiv ID
000241739
Beskrivelse
Overskrift
Livet på Strøget i Aarhus
Abstrakt
Filmens længde er 5 minutter og 25 sekunder. Oprindeligt optaget på 8 mm farvefilm. Filmen viser livet på Strøget i Aarhus en dag i 1968; formodentlig en hverdag i butikkernes åbningstid. Filmen er tilklippet og spinger mellem lokaliteterne, men overordnet bevæger den sig fra Banegårdspladsen/banegården gennem Ryesgade og Søndergade, over Clemens Bro til Store Torv og Lille Torv. Der er fra fotografens side tilstræbt et focus på tøjmode -- herunder unge kvinders.
Deskriptiv note
Optaget på 8mm smalfilm, overført til Betamax og senere digitaliseret. -Og kvaliteten er derefter!!! Optagelsen viser tøjmoden på Søndergade - Ryesgade.
Relationer
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.