Livet på Strøget i Aarhus

Datering
1968
Arkiv ID
000241739
Beskrivelse
Overskrift
Livet på Strøget i Aarhus
Deskriptiv note
Optaget på 8mm smalfilm, overført til Betamax og senere digitaliseret. -Og kvaliteten er derefter!!! Optagelsen viser tøjmoden på Søndergade - Ryesgade.
Relationer
Ophavsret
CC Navngivelse
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.