Den britiske kolonne passerer Frederiks Bro

Kreativt ophav
Datering
1945-05-08
Arkiv ID
000241789
Beskrivelse
Overskrift
Den britiske kolonne passerer Frederiks Bro
Abstrakt
Den britiske kolonne, The Royal Dragoons (1661-1969), passerer Frederiks Bro fra sydvestlig retning.
Deskriptiv note
Fra Danmarks befrielse 5. maj 1945 og fra dagen hvor Englænderne kom til Aarhus
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Beskrivelsesdata
maaned
05
Stedsangivelse
Fra Aarhus midtby
aar
1945
Relationer
Organisationer
Begivenheder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download