Isvinter på bugten og havnen

Kreativt ophav
Datering
1985-11-19
Arkiv ID
000242388
Beskrivelse
Titel
Isvinter på bugten og havnen.
Abstrakt
Billeder fra Moesgaard Strand og derefter fra havnebassinet og Kulterminalen i Østhavnen.
Deskriptiv note
Omkring 12:11-13 og 15:28 flimrer udsendelsen
Beskrivelsesdata
length
3:14
Relationer
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.