Electromatic Hadsten: Aarhus Lufthavn, Luftoptagelse

Kreativt ophav
Datering
1984-10-24
Arkiv ID
000242390
Beskrivelse
Titel
Electromatic Hadsten: Aarhus Lufthavn, Luftoptagelse.
Abstrakt
Flyvetur over Århus Lufthavn: Flere nationaliteters flag vejer på flagstængerne. Parkeringspladsen med biler på. Markerne omkring lufthavnen.
Beskrivelsesdata
length
10:57
Relationer
Organisationer
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.