Flyvetur over Århus Havn og delvist ind over byen

Kreativt ophav
Datering
1980 ~ 1985
Arkiv ID
000242391
Beskrivelse
Titel
Flyvetur over Århus Havn og delvist ind over byen.
Abstrakt
Flyvetur over Århus Bugt (containerhavnen etc.).
Beskrivelsesdata
length
10:25
Relationer
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.