Bygning af bro til det nye færgeleje

Kreativt ophav
Datering
1985
Arkiv ID
000242395
Beskrivelse
Titel
Bygning af bro til det nye færgeleje
Abstrakt
Politiet holder øje. Maskiner i gang. Lastbil med lang gangbro på ladet. Interesserede borgere ser til. Kran løfter broen. Toget kører forbi under broen, som monteres over skinnelegemet.
Beskrivelsesdata
length
11:31
Relationer
Organisationer
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.