Højvangen, Kalmargade

Kreativt ophav
Datering
1985 ~ 1989
Arkiv ID
000242405
Beskrivelse
Titel
Højvangen, Kalmargade.
Abstrakt
Billeder af boligblokke på Højvangen. Facademaleri: 'Højvang: Atomvåbenfri Zone' vender ud mod Hasle Ringvej.
Beskrivelsesdata
length
3:45
Relationer
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.