SDS ballon Silkeborg 8/6-80

Kreativt ophav
Datering
1980-06-08
Arkiv ID
000242419
Beskrivelse
Titel
SDS ballon Silkeborg 8/6-80.
Abstrakt
En mand introduceres i sikkerhedsudstyret – faldskærm. Ballonen fyldes med luft, og besætningen hopper op i kurven. Ballonen letter fra jorden.
Deskriptiv note
Billedet glimrer omkring 7:24 og 21:15 og frem
Beskrivelsesdata
length
13:48
Relationer
Steder
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.