Sanger på akustisk guitar

Kreativt ophav
Datering
1980 ~ 1985
Arkiv ID
000242421
Beskrivelse
Titel
Sanger på akustisk guitar
Abstrakt
Engelske og danske sange spillet på en bar, værtshus eller café. Muligvis i Skolegade eller Miquels Bar.
Beskrivelsesdata
length
11:42
Relationer
Steder
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.