Århus Brandforening og Århus Brandvæsen 100 års dag

Kreativt ophav
Datering
1985
Arkiv ID
000242425
Beskrivelse
Titel
Århus Brandforening og Århus Brandvæsen 100 års dag.
Abstrakt
Postorkestret marcherer med brandmændene bag sig og efter dem en lang række af ældre og nyere brandbiler. Optoget starter foran Rådhuset og går gennem byen mod Århus Brandstation, hvor bilerne parkeres.
Beskrivelsesdata
length
14:50
Relationer
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.