Århus-Harbin film

Kreativt ophav
Datering
1982 ~ 1988
Arkiv ID
000242427
Beskrivelse
Titel
Århus-Harbin film
Abstrakt
Forskellige væsentlige bygninger og steder i byen præsenteres – f.eks. Domkirken, havnen osv. Desuden billeder af byen taget fra luften. 7Up-ballonen. Boligkvarterer. Nogle varmerør som ligger synlige i jorden. Universitetet. Den Gamle By. Marselisborg Slot. Århus Bugt. Promenaden ved bugten. Virksomhederne Terma Electronics og Sabroe. Aarhus Oliefabrik. Malkekøer og mælkeprodukter – billeder fra smørproduktion. Pensionistcenter Næshøj – om tilbud til ældre. Musikhuset og billeder af dronning Margrethe på besøg på Musikhuset. Klip fra forskellige koncerter på Musikhuset. Billeder fra Århus Karneval, Vikingetræf ved Moesgaard. Marselisløb. Plantning af træer. Thorkild Simonsen sender en venskabelig hilsen til Harbin (den kinesiske delegation).
Beskrivelsesdata
length
15:6
Relationer
Steder
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.