Århus-Harbin film

Kreativt ophav
Datering
1982 ~ 1988
Arkiv ID
000242427
Beskrivelse
Titel
Århus-Harbin film
Beskrivelsesdata
length
15:6
Relationer
Steder
Ophavsret
CC Navngivelse
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.