Kineserbesøg på Kommunale Værker. 24.6.1985

Kreativt ophav
Datering
1985-06-24
Arkiv ID
000242429
Beskrivelse
Titel
Kineserbesøg på Kommunale Værker. 24.6.1985.
Deskriptiv note
Søren Clausen, lektor i kinesisk ved Aarhus Universitet, viser kinesere rundt
Beskrivelsesdata
length
10:10
Relationer
Personer
Organisationer
Ophavsret
CC Navngivelse
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.