Kineserbesøg på Kommunale Værker. 24.6.1985

Kreativt ophav
Datering
1985-06-24
Arkiv ID
000242429
Beskrivelse
Titel
Kineserbesøg på Kommunale Værker. 24.6.1985.
Abstrakt
Den kinesiske flag er hejst foran en bygning på Bautavej hvortil forsamlingen af århusianske og kinesiske repræsentanter ankommer i taxi. Kaffebord [kort klip]. Bustur til Aarhus Kommunale Værker, hvor kineserne ude foran værket ved dets varmerør forklares om varmeforsyningen i byen. Kineserne vises rundt og ser både maskiner indenfor og udenfor. De kommer også op i et kontrolrum med computere og oversigtstavler over forsyningen i kommunen. En tur til Studstrupværket bliver det også til.
Deskriptiv note
Søren Clausen, lektor i kinesisk ved Aarhus Universitet, viser kinesere rundt
Beskrivelsesdata
length
10:10
Relationer
Personer
Organisationer
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.