Marselisløbet i glimt

Kreativt ophav
Datering
1985
Arkiv ID
000242430
Beskrivelse
Titel
Marselisløbet i glimt.
Abstrakt
Opvarmning. Kommentatoren fortæller om løbet. 12.000 deltagere. Marselisløb bliver afviklet i forbindelse med Århus Festuge. Turistchef Søren Hempel Jørgensen fortæller om løbets betydning som mødested. Voice-over fortæller om forberedelserne bag løbet. Billeder fra møder op til løbet + pakning af reklame/tilmeldingsmateriale. Familien Riiskjær deltager i løbet – filmen følger dem op til løbet og de interviewes. For-træning i Århus Mindepark to gange før løbet. Løbet. Præcisionsspring med faldskærm. Interview med skovridder i Marselisskoven Peter Bruun Madsen: løbet er 'kunder i butikken'. Hjemmeværnet, Falck og anden assistance. Interview med læge Ole Viborg. Fokus: ”et løb for hele befolkningen”. Løbet bruges af private og firmaer og detailhandlen – Århus Sporveje er et eksempel: interview med direktør med Leif Marcussen. John Skovbjerg er første mand i mål. Dommertårnet kommenterer. Resultater kaldes frem på computer. Startkort afleveres. Tidsregistrering finder sted. En 83-årig og en handikappet i kørestol gennemfører løbet. Æble og mælk er sponseret og udleveres i mål. Rådmand Thorkild Ibsen fortæller om løbet. Blomster til vinderne.
Beskrivelsesdata
length
17:50
camera
Niels Westh, Mogens Laier, Mogens Christensen
manuscript
Jørgen Nørmark
Relationer
Organisationer
Begivenheder
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.