Karneval i Aarhus, Bededag 1984

Kreativt ophav
Datering
1984-05-18
Arkiv ID
000242431
Beskrivelse
Titel
Karneval i Aarhus, Bededag 1984
Abstrakt
Frederiksbjerg dansetrup iklædt tøj med farver fra regnbuen går forest i en slags karavane af karnevalsgæster med dans og instrumenter. Et andet optog med Trøjborg Beboerforenings karnevalsdansere forest. Børn og voksne er klædt ud og har maling i ansigtet og danser – andre ikke-udklædte ser til. De forskellige karavaner samles på Bispetorv. Billeder fra nede ved åen, som er ved at blive udgravet samt andre steder i byen. Travlt ved øludskænkningen. De forskellige grupper har forskellige temaer i deres udklædning – eks. ild og vand eller æg eller flagermus. De har også deres egne sange – ofte omhandlende deres tilhørsforhold og karneval. Der er opstillet enkelte stande fra politisk-sociale interessesammenslutninger. En stor farvestrålende fugl køres i et optog køres mod Bispetorv. .
Beskrivelsesdata
length
23:14
Relationer
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.