Ung uden arbejde

Kreativt ophav
Datering
1984
Arkiv ID
000242433
Beskrivelse
Titel
Ung uden arbejde.
Abstrakt
Avisartikler om 'dovne' arbejdsløse samt musik: 'der er altid arbejde nok til dem, der vil arbejde'. Afdelingslederen på arbejdsformidlingen i Århus Kommune fortæller om de unge arbejdsløse, at der er stor tilgang af unge og begrænsede tilbud på arbejdsmarkedet – problemer med uddannelse – de unge er rådløse – arbejdsformidlingens tilskudsordninger er en løsning – der har aldrig været så mange på arbejdsmarkedet, som der er nu. Interview med Henrik Hedegaard på 21 år er arbejdsløs ufaglært og fortæller, hvordan han har forsøgt at aktivere sig selv og sine frustrationer som arbejdsløs – ønsker noget at stå op til – problem at være 21 år og ikke have erfaring, når man søger – arbejdsløse bliver udsat for en slags fordømmelse af andre – men også gode sider ved arbejdsløshed: dyrke egne interesser. Billeder fra hans hverdag med jobsøgning. Han går fra at modtage bistandshjælp til understøttelse – fortæller om regler og kontrol. Afdelingslederen på arbejdsformidlingen fortæller at tilskudsordningens effekt er lav.
Beskrivelsesdata
length
20:55
Relationer
Steder
Organisationer
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.