Århus Sporveje: Chaufførens daglige arbejde (bånd 1)

Kreativt ophav
Datering
1982
Arkiv ID
000242434
Beskrivelse
Titel
Århus Sporveje: Chaufførens daglige arbejde (bånd 1).
Abstrakt
1) Afløsning af en chaufførvagt. 2) Udstigning af bussen. 3) Fejl på bussen. 4) Fejlstempling. 5) Veksling. 6) Glemt at trykke ”stop”. 7) Tililende passager. 8) Veksling ikke mulig. 9) Autelca-fejl. 10) Is i bussen. 11) Skiltning, kørebog og fejlrapport. 12) Uro i bussen 1.
Beskrivelsesdata
length
17:42
Relationer
Steder
Organisationer
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.