Brabrand El-selskabs 75 års jubilæum

Kreativt ophav
Datering
1985-04-25
Arkiv ID
000242436
Beskrivelse
Titel
Brabrand El-selskabs 75 års jubilæum.
Abstrakt
Billeder af ankomne gæster til med gaver. Dannebrog er hejst. Personale og bestyrrelse tager imod gæster. En udstilling kurateret af Elsam om energi er hængt op i værkstedet. I et restaurantionstelt får gæsterne mad fra en buffet. Der skrives i gæstebogen. Billeder af gavebordet. Formand O.M Justesen holder tale og byder velkommen – fortæller om udgivelsen af et jubilæumsskrift. Gæsterne sidder ved borde og spiser. Repræsentant for personalet Preben Christensen giver bestyrelsen en gæstebog. Otto Larsen (gammel medarbejder) holder tale og deler gaver ud. Hans Schiøtt fra Arke holder tale. Jubilæumsmiddag holdes på på Årslev Kro, hvortil gæsterne køres i bus. Formand O.N. Justesen holder tale igen. Middag. Jacob L. Hansen D.E.F. (Danske Elværkers Forening) holder tale. Spisning – balloner til at springe i brag kommer ind til bordene. Karl Pedersen (Elselskabet Midtkraft) holder tale. Dessert med stjernekastere. Marie Jepsen holder tale. Erik Schjerbech Jepsen (leverandør) holder tale. O. Vang holder tale. .
Beskrivelsesdata
length
50:47
Relationer
Organisationer
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.