Boligkommissionen kondemnerer det gamle Aarhus

Datering
1940 ~ 1948
Arkiv ID
000242567
Beskrivelse
Titel
Boligkommissionen kondemnerer det gamle Aarhus
Deskriptiv note
Dokumentariske optagelser uden lyd. Længde: 12 min. og 20 sek.
Relationer
Ophavsret
CC Navngivelse
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.