Boligkommissionen kondemnerer det gamle Aarhus

Datering
1940 ~ 1948
Arkiv ID
000242567
Beskrivelse
Titel
Boligkommissionen kondemnerer det gamle Aarhus
Abstrakt
Boligkommissionen dokumenterer tilstand og boligforhold i det indre Aarhus. Der er fokus på de sanitære forhold, baggårde med dyrehold, toiletter, affald og grovkøkkener, totalt nedslidte og misligholdte ejendomme, små rum med mange mennesker, kloakforhold, tilbygninger m.m.
Deskriptiv note
Dokumentariske optagelser uden lyd. Længde: 12 min. og 20 sek.
Relationer
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.