Materialet kan bestilles hjem til gennemsyn på læsesalen.

Kommuneplan 1984-1992 : Hovedstruktur

Materialetype
Datering
1987
Arkiv ID
000244531
Beskrivelse
Titel
Kommuneplan 1984-1992 : Hovedstruktur
Deskriptiv note
Århus dk5: 71.9564 Århus Enkelte danske lokaliteters bebyggelsesgeografi og -historie
Ophavsret
Alle rettigheder forbeholdes. Aftaler mangler
En eller flere nødvendige ophavsretsaftaler mangler, ofte på grund af ukendte skabere eller rettighedshavere. Materialet må derfor hverken gengives eller publiceres andetsteds.
Beskrivelsesdata
publisher
Århus kommune
dk5
71.9564 Århus
format_note
illustreret
publication_year
1987
dk5_label
Enkelte danske lokaliteters bebyggelsesgeografi og -historie
contributor
Århus
type
Bog
Relationer
Begivenheder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet skal bestilles hjem til læsesalen, før det kan beses.
Bestilling

Du kan bestille materialet ved at sende en mail til bestil.stadsarkiv@aarhus.dk, hvori du angiver materialets arkiv-ID, som kan ses øverst på siden