Beskrivelse
Titel
Det forsvundne Aarhus 7
Abstrakt
Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen fortæller om Amaliegade i tilknytning til Boligkommissionens bysanering i 1940'erne.
Deskriptiv note
Dokumentariske optagelser med lyd. Længde: 1 min. og 47 sek.
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Relationer
Rettighedsnoter

Jack Fridthjof er ansat ved TV Aarhus, som derfor også er rettighedshaver. Filmen er sammenklippet dels af Fridthjofs egne optagelser, dels af ældre filmoptagelser af Anker Christensen Svanhede (ansat ved Boligkommissionen). Alle må anses for rettighedshavere. Som underlægningsmusik findes et lydspor, som er udgivet til offentligt eje på Youtube.Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men må jf. ”Museumsaftalen” med Copydan ikke gengives andre steder.

Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.