Nedrivning af huse i Kongsvang

Arkivskaber
Kreativt ophav
Datering
1980
Arkiv ID
000253977
Beskrivelse
Overskrift
Nedrivning af huse i Kongsvang
Abstrakt
Nedrivning af huse i Kongsvang i forbindelse med udvidelsen af Skanderborgvej. Billedet viser udvidelsen af Skanderborgvej ud mod Viby J, hvor hotel Mercur ses i baggrunden. Arbejdet gik i gang i april 1979 og var planlagt til at vare ind i 1981.
Relationer
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download