Bevæbnet modstandsmand

Datering
1945-05
Arkiv ID
000254583
Beskrivelse
Overskrift
Bevæbnet modstandsmand
Abstrakt
En bevæbnet modstandsmand sidder på bil ved Bispetorvet. I baggrunden ses Mejlgade og Skolegade. Modstandsfolkene samlede sig ved Koncertpalæet i Kannikegade 12, der var indrettet som kommandocentral for modstandsbevægelsen.
Deskriptiv note
Billedet er en del af en serie, der har ligget gemt hos Ketty Nielsen og er fundet i hendes dødsbo i 1992. Hun var gift med Herluf Ingemann Nielsen (f. 1924 - d. 1957), der var modstandsmand under 2. verdenskrig. Det var hans otte brødre også, hvoraf den ene, Tage Nielsen, belv skudt af et tysk fly ved Ørum Hede kort før kapitulationen. Tage Nielsens tøj er udstillet på Frihedsmuseet i København. Billederne fra Aarhus er sandsynligvis taget af Herluf Ingemann Nilsen. Han var politimand da krigen brød ud, men gik under jorden og arbejdede for modstandsbevægelsen. Efter krigen forlod han politiet og blev i stedet ansat ved Centralværkstedet DSB
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Relationer
Steder
Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download