Brand i Humlehavehuset Folkeparken

Materialetype
Datering
1958-05-04
Arkiv ID
000277949
Beskrivelse
Overskrift
Brand i Humlehavehuset Folkeparken
Abstrakt
Det gamle skovfogedhus, Humlehavehuset, nedbrænder på åbningsaftenen af Folkeparken Friheden. Stråtaget på det gamle hus blev antændt under et fyrværkerishow.
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Relationer
Rettighedsnoter

Århus Stiftstidende

Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.
Download