En mand og hans by

Kreativt ophav
Datering
1974
Arkiv ID
000278248
Beskrivelse
Titel
En mand og hans by
Abstrakt
Filmen handler om Bernhardt Jensens liv. Den handler særligt om hans politiske liv og nogle af de sager som han har fået gennemført. Dele af filmen er optaget i Jensens lejlighed på Marselisborg Allé 30B. Herunder er indholdet i sekvenser. 00:00-01:50 Indledningssekvens. 01:51-05:50 Bernhardt Jensen fortæller om sit liv op til 1958, hvor han bliver borgmester. 05:51-07:41 Bernhardt Jensen fortæller om nogle af de projekter, som han har arbejdet med før sin borgmestertid. Herunder skoler, biblioteker og parker. 07:42-09:49 Her fortæller Bernhardt Jensen om sammenlægningen af Aarhus og dens forstæder til én kommune. 09:50-12:02 Her fortælles om udvikling af havnen og dens områder. 12:03-14:50 Her fortæller Bernhardt Jensen om sagen, at bevare gamle gader og bygninger. 14:51-15:43 Bernhardt Jensen vælger cyklen over en tjenestebil. 15:44-17:10 Han fortæller her om sit liv efter at have trukket sig fra politik. Tiden bruger han blandt andet på at holde foredrag om lokalhistorie og skrive bøger. 17:11-17:56 Dette handler om forlystelser. 17:57-18:47 Bernhardt Jensens maleri hænger nu ved siden af sine forgængere.
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Beskrivelsesdata
farve
farve
format
16 mm
længde
00:18:47
lydoptagelse
Axel Zimmermann
manuskript
Hans Holger Rosendal
lyd
lyd
sekvenser
00:00-01:50 Indledningssekvens. 01:51-05:50 Bernhardt Jensen fortæller om sit liv op til 1958, hvor han bliver borgmester. 05:51-07:41 Bernhardt Jensen fortæller om nogle af de projekter, som han har arbejdet med før sin borgmestertid. Herunder skoler, biblioteker og parker. 07:42-09:49 Her fortæller Bernhardt Jensen om sammenlægningen af Aarhus og dens forstæder til én kommune. 09:50-12:02 Her fortælles om udvikling af havnen og dens områder. 12:03-14:50 Her fortæller Bernhardt Jensen om sagen, at bevare gamle gader og bygninger. 14:51-15:43 Bernhardt Jensen vælger cyklen over en tjenestebil. 15:44-17:10 Han fortæller her om sit liv efter at have trukket sig fra politik. Tiden bruger han blandt andet på at holde foredrag om lokalhistorie og skrive bøger. 17:11-17:56 Dette handler om forlystelser. 17:57-18:47 Bernhardt Jensens maleri hænger nu ved siden af sine forgængere.
fotograf
Henry Schiby
Relationer
Organisationer
Rettighedsnoter

Schiby Film er filmskaberen. Produceret for Aarhus Kommune. Filmen viser et maleri som forestiller Bernhardt Jensen.Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men må jf. ”Museumsaftalen” med Copydan ikke gengives andre steder.

Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.