Jens Kruse

Kreativt ophav
Datering
1972 ~ 1978
Arkiv ID
000278252
Beskrivelse
Titel
Jens Kruse
Abstrakt
Optagelserne er et interview, hvor journalist og forfatter Jens Kruse fortæller om sit liv.
Beskrivelsesdata
lyd
lyd
længde
00:12:44
format
16 mm
farve
farve
sekvenser
00:00-00:34 Indledningssekvens. 00:35-12:44 I et interview fortæller Jens Kruse om sit liv.
Relationer
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Rettighedsnoter

Nemo Film er filmskaberen.

Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.