Boligforsorgen i Århus

Datering
1948
Arkiv ID
000278271
Beskrivelse
Titel
Boligforsorgen i Århus
Abstrakt
Filmen handler om Aarhus Kommunes arbejde med at forbedre boligforholdene efter krigen ved at opføre nye boliger. Herunder er indholdet i sekvenser. 00:00-04:17 Optagelserne viser boligforholdene efter krigen, som for nogle borgere er elendige. 04:18-08:18 Kommunen hjælper med at skaffe bedre boligforhold og nye boliger bliver opført. 08:19-10:22 For at beskæftige børnene, imens forældrene er på arbejde, oprettes børnehjem og fritidshjem. 10:23-13:09 Materialemangel efter krigen vanskeliggøre boligbyggeriet. Nogle boligere bygges i træ. 13:10-14:56 Boligerne administreres fra boligkontoret. 14:57-21:42 Optagelserne viser bygningsarbejdet og mange af de nye bygninger. 21:43-25:13 Flere optagelser fra de nye boliger. Her i farveoptagelser.
Ophavsret
Alle rettigheder forbeholdes. Aftaler mangler
En eller flere nødvendige ophavsretsaftaler mangler, ofte på grund af ukendte skabere eller rettighedshavere. Materialet må derfor hverken gengives eller publiceres andetsteds.
Stadsarkivet modtager gerne oplysninger, som kan hjælpe med at identificere den hidtil ukendte ophavsmand/-kvinde.
Beskrivelsesdata
farve
sort/hvid og farve
format
16 mm
længde
00:25:13
lyd
stum
sekvenser
00:00-04:17 Optagelserne viser boligforholdene efter krigen, som for nogle borgere er elendige. 04:18-08:18 Kommunen hjælper med at skaffe bedre boligforhold og nye boliger bliver opført. 08:19-10:22 For at beskæftige børnene, imens forældrene er på arbejde, oprettes børnehjem og fritidshjem. 10:23-13:09 Materialemangel efter krigen vanskeliggøre boligbyggeriet. Nogle boligere bygges i træ. 13:10-14:56 Boligerne administreres fra boligkontoret. 14:57-21:42 Optagelserne viser bygningsarbejdet og mange af de nye bygninger. 21:43-25:13 Flere optagelser fra de nye boliger. Her i farveoptagelser.
fotograf
Jens E. Pedersen
Relationer
Rettighedsnoter

Filmen er optaget af Aarhus Kommunes Boligkontor. Fotograf Jens E. Pedersen. Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men må jf. ”Museumsaftalen” med Copydan ikke gengives andre steder.

Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.