Socialt Arbejde i Aarhus 1948 (2. del)

Kreativt ophav
Datering
1948
Arkiv ID
000278288
Beskrivelse
Titel
Socialt Arbejde i Aarhus 1948 (2. del)
Abstrakt
Filmen fokuserer på sociale institutioner og nogle af de sociale tilbud, som Aarhus Kommune tilbyder borgerne. Herunder er indholdet i sekvenser. 00:00-01:32 Det daglige arbejde på Socialkontoret. 01:33-02:14 Rentemodtagere besøges i deres hjem. 02:15-03:54 Billederne viser sociallægen i kontakt med klienterne. Her vises også behandling med antabus. 03:55-07:38 Sociale tilbud til erhvervshæmmede. 07:39-12:58 Billederne er af dem, som er tilknyttet Aarhus Kommunes Arbejdsanstalt. Her udfører de forskellige arbejdsopgaver. 12:59-18:02 Optagelserne viser de arbejdshæmmede i gang med arbejde og oplæring. Nogle af de mere hæmmede udfører mindre krævende gøremål. 18:03-19:07 Feriekoloni for invalide. 19:08-22:34 De ældre rentemodtageres sociale vilkår og forhold.
Beskrivelsesdata
lyd
stum
længde
00:22:34
format
16 mm
farve
sort/hvid
sekvenser
00:00-01:32 Det daglige arbejde på Socialkontoret. 01:33-02:14 Rentemodtagere besøges i deres hjem. 02:15-03:54 Billederne viser sociallægen i kontakt med klienterne. Her vises også behandling med antabus. 03:55-07:38 Sociale tilbud til erhvervshæmmede. 07:39-12:58 Billederne er af dem, som er tilknyttet Aarhus Kommunes Arbejdsanstalt. Her udfører de forskellige arbejdsopgaver. 12:59-18:02 Optagelserne viser de arbejdshæmmede i gang med arbejde og oplæring. Nogle af de mere hæmmede udfører mindre krævende gøremål. 18:03-19:07 Feriekoloni for invalide. 19:08-22:34 De ældre rentemodtageres sociale vilkår og forhold.
Relationer
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Rettighedsnoter

Hammerschmidt Film er filmskaberen. Produceret for Det Sociale Udvalg i Aarhus.

Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.