Det skete i Århus

Kreativt ophav
Datering
1980
Arkiv ID
000278292
Beskrivelse
Titel
Det skete i Århus
Abstrakt
Filmen viser nogle arrangementer i Aarhus i forbindelse med oprettelsen af en mindefond i kulturminister Niels Matthiasens navn. Herunder er indholdet i sekvenser. 00:00-00:50 Indledningssekvens. Aarhus yder sit bidrag til en mindefond i kulturminister Niels Matthiasens navn. 00:51-01:32 I anledningen er der idrætsopvisning i Aarhus Stadionhal. 01:33-02:04 Sekvensen viser folkedans i samme anledning. 02:05-02:48 Optagelser af besøgende til en vikingeudstilling. 02:49-03:10 Til spisning på rådhuset. 03:11-06:05 Gallaaften med musik i Vejlby-Risskov Hallen.
Beskrivelsesdata
lyd
lyd
længde
00:06:18
farve
farve
sekvenser
00:00-00:50 Indledningssekvens. Aarhus yder sit bidrag til en mindefond i kulturminister Niels Matthiasens navn. 00:51-01:32 I anledningen er der idrætsopvisning i Aarhus Stadionhal. 01:33-02:04 Sekvensen viser folkedans i samme anledning. 02:05-02:48 Optagelser af besøgende til en vikingeudstilling. 02:49-03:10 Til spisning på rådhuset. 03:11-06:18 Gallaaften med musik i Vejlby-Risskov Hallen.
format
16 mm
Relationer
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Rettighedsnoter

Nemo Film er filmskaberen.

Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.