Det skete i Århus

Kreativt ophav
Datering
1980
Arkiv ID
000278306
Beskrivelse
Titel
Det skete i Århus
Abstrakt
Filmen viser en kvindefestival på Tangkrogen.
Beskrivelsesdata
lyd
lyd
længde
00:04:57
format
16 mm
farve
farve
sekvenser
00:00-04:36 Kvindefestival på Tangkrogen.
Relationer
Ophavsret
CC Navngivelse
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse licens.
Materialet må derfor gerne gengives og publiceres, så længe man på passende vis krediterer både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk
Rettighedsnoter

Nemo Film er filmskaberen.

Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet må offentliggøres på internettet. Ifølge aftale.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.