Ukendt

Datering
1960 ~ 1975
Arkiv ID
000278315
Beskrivelse
Titel
Ukendt
Abstrakt
Filmen er en samling af diverse optagelser fra to andre film. Den første del er optagelser lavet af Ellen og Erik Svensson i forbindelse med en rejse til Amerika. Den anden del er optagelser lavet af Ellen Svensson og viser Brabrand. Herunder er tidsangivelser for de to dele. 00:00-09:00 En lang række billeder fra en rejse til Amerika. Optagelserne er fra New York og de omkringliggende stater. Her vises blandt andet Soldiers' and Sailors' Arch i Brooklyn, St. Patrick's Cathedral i New York og et hangarskib. 09:01-13:40 Optagelserne her er fra Brabrand. Billederne viser blandt andet er juleoptog og nogle kvinder der syer og maler.
Beskrivelsesdata
lyd
stum
længde
00:13:40
format
16 mm
farve
farve
sekvenser
00:00-09:00 En lang række billeder fra en rejse til Amerika. Optagelserne er fra New York og de omkringliggende stater. Her vises blandt andet Soldiers' and Sailors' Arch i Brooklyn, St. Patrick's Cathedral i New York og et hangarskib. 09:01-13:40 Optagelserne her er fra Brabrand. Billederne viser blandt andet er juleoptog og nogle kvinder der syer og maler.
Relationer
Ophavsret
CC Navngivelse-IkkeKommerciel
Materialet er under ophavsret, men udgives efter aftale under en Creative Commons Navngivelse Ikke-Kommerciel licens.
Materialet må kun gengives og publiceres i ikke-kommercielle sammenhænge, og under forudsætning af en passende kreditering af både ophavsmanden/-kvinden og AarhusArkivet.dk. Dette udelukker publicering på sociale platforme som Facebook og Instagram.
Rettighedsnoter

Filmen er lavet af Ellen og Erik Svensson.

Anden juridisk beskyttelse
Aftaleforhold
Materialet er ikke begrænset af kontraktuelle klausuler.
Lovgivning
Materialet er ikke underlagt andre juridiske begrænsninger af tilgængeligheden.
Tilgængelighed
Tilgængelighed
Materialet er online her på Aarhusarkivet.dk, men det er det enkelte materiales ophavsretslige status, der fastsætter, hvad et givent materiale videre må bruges til.